Nota legal

La titular d’aquest web és:

SUBIRATS-MÁNYIK S.C.
NIF: : J55306351
C/ Vermell 61 entl 1B. 17252 Sant Antoni de Calonge
Tel. (+34) 972 651 883
Email: botiga@myvictorian.cat
Inscrita al Registre Mercantil de Girona T ____ , F ____, S _, H _____

Propietat intel·lectual i industrial:

Els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gràfics, pertanyen a SUBIRATS-MÁNYIK S.C., o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. SUBIRATS-MÁNYIK S.C., presenta aquests continguts amb finalitats d’informació i publicitat. SUBIRATS-MÁNYIK S.C., n’autoritza la utilització exclusivament amb aquestes finalitats. Qualsevol utilització d’aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a SUBIRATS-MÁNYIK S.C., qui es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

Responsabilitat sobre els continguts:

Tot i que SUBIRATS-MÁNYIK S.C., actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això, SUBIRATS-MÁNYIK S.C., manifesta que les informacions que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a SUBIRATS-MÁNYIK S.C.
SUBIRATS-MÁNYIK S.C. no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

Condicions d’ús:

L’ús d’aquesta web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquesta web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària de la web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

La compra de productes a través d’aquest web es regirà per les Condicions de Contractació.

Actualitzat el 27 d’abril de 2018